Saturday, 13.7.2024
Name days: Daniela / Henryk / Małgorzata
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

W świecie muzyki

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Temat projektu: W świecie muzyki

Autor projektu: Sylwia Głowacka

Termin realizacji:  październik 2014 - maj 2015

Projekt będzie realizowany przez dzieci 4-6-letnie

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Jednym z głównych założeń projektu jest danie szansy właściwego rozwoju w sferze umuzykalnienia każdemu dziecku oraz możliwości aktywnych i twórczych działań niezależnie od jego uzdolnień muzycznych. Celem natomiast – rozbudzenie miłości do muzyki i przygotowanie do świadomego korzystania z niej, zapewnienie możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych, rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej, a przez to rozbudzenie zamiłowania do muzyki.

Do zrozumienia muzyki, zwłaszcza klasycznej, z pewnością przyczyni się jej aktywne słuchanie. Dzięki aktywnym metodom dzieci będą wspaniale improwizować, akompaniować na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych, interpretować muzykę ruchem, tańcem (również z szarfami, chustami), tworzyć opowieści słowne i ruchowe, czy malować muzykę.

Stosowane w projekcie metody, takie jak: instrumentalizacja utworów, realizowanie partytur, nadawanie fabuły i tytułu słuchanej muzyce, czy improwizacje ruchowo-taneczne mają na celu zaspakajanie potrzeby ekspresji twórczej i odtwórczej, a także nabranie odwagi, przełamywanie strachu, dowartościowane i akceptacja w grupie rówieśników.

Cele ogólne:

  1. Rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego świata.
  2. Przygotowanie do świadomego korzystania ze sztuki oraz do jej współtworzenia.
  3. Rozwijanie zainteresowań muzyką oraz kształtowanie trwałych nawyków obcowania z nią.
  4. Rozwijanie wyobraźni muzycznej, wyzwalanie chęci wyrażenia uczuć i myśli za pomocą ruchu i śpiewu.
  5. Zaspokajanie potrzeb ekspresji twórczych i odtwórczych.
  6. Rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych, m. in. słuchu muzycznego, poczucia rytmu, umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.
  7. Kształtowanie umiejętności tworzenia obrazu do słuchanej muzyki.
  8. Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki.
  9. Przybliżanie sylwetek sławnych kompozytorów oraz zaznajomienie z wybranymi utworami charakterystycznymi dla ich twórczości.

Galeria Zdjęć