Sunday, 21.4.2024
Name days: Jarosław / Konrad / Bartosz
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Innowacyjny program edukacji artystycznej "Podróż w świat dźwięków i wyobraźni"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Innowacyjny program edukacji artystycznej "Podróż w świat dźwięków i wyobraźni"

realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 2 "Pod Kasztanami"

w Nowych Skalmierzycach

 

Autorzy innowacji: Rada Pedagogiczna pod kierunkiem Olgi Gruszczyńskiej

Określenie rodzaju innowacji:  organizacyjno - programowa

Zakres innowacji:  Innowacja realizowana jest we wszystkich grupach wiekowych, na zajęciach dydaktycznych oraz podczas zabaw swobodnych.

 

CEL OGÓLNY PROGRAMU:

Stworzenie bazy i sytuacji edukacyjnych do zorganizowanej, inspirowanej  i spontanicznej ekspresji muzyczno-teatralnej dzieci, rozwój ich kompetencji i zainteresowań w tym zakresie oraz przygotowanie dzieci do świadomego korzystania z dorobku kultury artystycznej.

Realizacja innowacji to trzy  spójne aspekty:

 1. Poszerzenie treści programu wychowania przedszkolnego o dodatkowe treści z obszaru muzyki i teatru.
 2. Wdrożenie celowo nabytych kompetencji nauczycieli w trakcie doskonalenia zawodowego w zakresie dotyczącym innowacji pedagogicznej – nowe metody takie jak „Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss”,  „System edukacji przez ruch”, „Metoda Dobrego Startu” i inne.
 3. Wzbogacenie ramowego rozkładu dnia o pozycję „warsztaty muzyczno-teatralne”.

Praca z dziećmi to: 

a) włączenie do planowania miesięcznego treści i kompetencji dotyczących muzyki i teatru

b) planowanie zajęć dydaktycznych min. 2 razy w tygodniu w zakresie umuzykalnienia z przestrzeganiem norm metodycznych dotyczących prowadzenia zajęć podczas nauki i utrwalenia piosenki:

 • Dobór piosenki do możliwości dziecka (decyduje odległość między najwyższym i najniższym dźwiękiem)
 • Osłuchanie z piosenką
 • Nauka piosenki
 • Tworzenie akompaniamentu do piosenki
 • Zabawy muzyczno - ruchowe z wykorzystaniem piosenki (uwrażliwianie na tempo, dynamikę, wysokość dźwięku, itd.)
 • Zabawy ilustracyjne lub inscenizowane do piosenki

c) wykorzystywane przez nauczycieli teksty będą realizowane przez zastosowanie technik teatralnych

d) zajęcia ruchowe z wykorzystaniem muzyki

e) codzienna realizacja warsztatów muzyczno-teatralnych

f)  udział w koncertach muzycznych

g) udział w spektaklach teatralnych

h) spotkania eksperckie – muzycy, ludzie związani z teatrem

i)  organizacja w salach kącików do aktywności muzycznej

j)  organizacja garderoby teatralnej i rekwizytorni

k) organizacja zajęć z rytmiki – ustalenie planu rytmiki z uwzględnieniem  planów  nauczycieli

l)  zorganizowanie i prowadzenie zespołu tanecznego

m) zorganizowanie i prowadzenie chóru przedszkolnego dzieci i rodziców

n) utworzenie grupy teatralnej

o) organizacja Przedszkolnego Festiwalu Sztuki (śpiew, taniec, gra)

Realizacja treści programowych będzie następować w ciągu całego dnia podczas zajęć z grupą przedszkolną i dodatkowo podczas zajęć o charakterze warsztatów muzyczno-teatralnych. Podczas każdego spotkania realizowane będą różnorodne ćwiczenia i zabawy zmierzające do realizacji treści programowych i będą ukierunkowane na nabywanie zaplanowanych i wybranych z programu umiejętności. Podczas takich zaplanowanych spotkań odbywać się zabawy muzyczne i teatralne. Łączą one treści z różnych obszarów programu wychowania przedszkolnego.

Spodziewane efekty:

Zakłada się, że wdrożenie innowacji wpłynie na poziom wiedzy i kompetencji dzieci w zakresie muzyki i teatru, dzieci będą spontanicznie podejmować aktywność z wykorzystaniem bazy przedszkolnej oraz dostępnych materiałów. Ponadto podniesie się poziom kultury odbioru form muzycznych i teatralnych.


EWALUACJA

 • Analiza częstotliwości zajęć w zakresie edukacji muzycznej – warsztaty i inne sytuacje edukacyjne
 • Analiza częstotliwości i treści zajęć w zakresie aktywności teatralnej – warsztaty i inne sytuacje edukacyjne
 • Analiza zrealizowanych tematów kompleksowych i wydarzeń przedszkolnych – muzyka, teatr
 • Obserwacja bieżąca – w zakresie samodzielnego podejmowania aktywności muzyczno-teatralnej
 • Pozyskanie opinii rodziców – ankieta
 • Obserwacja bazy przedszkola, wyposażenia sal, tworzenia warunków do aktywności muzyczno-teatralnej
 • Zabawy z dziećmi

Galeria Zdjęć